fotoMysterietraditionerne på Jorden har siden tidernes morgen drejet sig om
at tage vare på forbindelsen mellem menneskeslægten og dens guddommelige ophav.

fotos på denne side : Hanne Tofte Jespersen ©


BEVIDSTHEDSARKÆOLOGI

af Hanne Tofte Jespersen

 

foto relief i templet i Komombo, Egypten

 

Overleveringer vidner om traditionernes tilstedeværelse. De ligger som forfædres og -mødres tegn i landskaberne, i høje og ristninger, lyder gennem sange og fortællinger og dukker op i skrifter, hvis kilde forbliver skjult. I Vesten går der linjer fra det gamle Egypten over det mellemste østen og videre op gennem middelhavsområdet til keltisk kultur i nord og nordvest.


Som en underliggende vævning løber disse tråde af en fælles essens under menneskehedens historie og under de tilsyneladende forskelle religioner og trossamfund imellem. En essens der handler om forholdet mellem det højeste, inderste - Gud, Ånd - og det univers, som mennesket lever sit menneskeliv i.

På tværs af kulturer og sprogområder fortæller sagn og ballader, myter og eventyr beslægtede historier om forbindelse mellem denne verden og en anden verden uden for tiden. Folkelig overlevering vrimler med beretninger om møder mellem mennesker og feer, underjordiske, elver, dværge, vingede væsener, fabeldyr, kraftdyr...

 

Parallelt med den folkelige visdom er visdomslære blevet videregivet op gennem historien i lukkede cirkler, klostre, loger og "hemmelige" selskaber. "Inderkredse" både inden for og uden for de officielle religioners kirkesamfund. To ingredienser er gennemgående:
Magisk kraft og kærlighed. To sider af samme sag.

 

Hemmeligholdelse er ikke så mærkelig, når man tænker på, hvor mange der igennem årtusinder er blevet forfulgt og udgrænset som vantro, kættere, hekse og hedninge. I løbet af 1900-tallets første halvdel vovede modige, seende kvinder og mænd at offentliggøre skrifter og erfaringer, som indtil da var overleveret i det skjulte. Midtvejs i århundredet formåede Tolkien med sit kæmpe epos at skrive folkesjælens vid ind i en nutidig version af den uendelige historie om kampen mellem det gode og det onde.


Når det gælder kendskab til overleverede skrifter, rakte tilfældet i løbet af det 20.århundrede flere gange sin hjælpende hånd. Nogle af de skrifter, som Music for the Mysteries sætter i musik, er kommet tilfældigt til veje - som da en hyrde i 1947 stødte ind i nogle krukker i en grotte nær Det Døde Hav. Fundet af Dødehavsrullerne ved Qumran oprullede sider af overleveringerne, som kirkefædre i 300-tallet var blevet enige om at lukke ude. Enochs Bog er blandt disse skrifter. Et andet lykkeligt tilfælde havde omkring tyve år forinden villet, at en række essæiske skriftruller kom i hænderne på en aramæisk-kyndig lingvist, nemlig da Edmond Bordeaux Székely havde fået adgang til Vatikanets arkiver.


På overgangen til det 21.årh. har the worldwide web banet vejen for det almindelige menneskes adgang til overleveringernes skatkammer. En ting er dog adgang, en anden er, hvad man bruger og kan bruge det til. Årelangt indre arbejde er stadig en forudsætning for at tilegne sig visdomslære, for overleveringerne taler i symboler og gådefuldt sprog, hvis kode knækkes gennem indre fordybelse.


Den fælles essens under mangfoldigheden handler om forholdet mellem den indre og den ydre verden. De to er afhængige af hinanden. Begge er levende deltagere i den vedvarende skabelse.

I følge læren om Livets Træ - Kabbala - er et af den jordiske sfæres mange navne Porten.
Tarot er en billedbog over Kabbala (Qabalah, Kabbalah, kært barn har mange navne).
Jeg har tidligere givet kurser i disse emner.

foto
fra ruinerne af VULCI, fordum etruskisk centrum,
nu fornem arkæologisk seværdighed i det nordlige Lazio, Italien

Music for the Mysteries rækker indad mod visdommen i de overleverede skrifter og traditoner og udad i den virkelighed, hvor mennesker og andre levende væsener færdes i det, som i følge vestlig tidsregning er det 21.århundrede
til toppen

foto

 

BEVIDSTHEDSARKÆOLOGI SOM KOMPOSITORISK VEJ

Det var et lykkeligt tilfælde, da jeg opdagede, hvad det at arbejde intuitivt med min stemme kan bruges til kompositorisk. I foråret 2007 skulle jeg skrive bestillingsmusik til et billede, hvis essens er skabende kraft. Jeg valgte som tekstforlæg Szekely’s oversættelse af ”Vision of Enoch".
Det blev starten på en ny fase i mit kompositoriske virke.

 

Vi havde på det tidspunkt et gammelt badeværelse med en støjende ventilator. Temaet til Vision of Enochs gennemgående tekstlinje dukkede op, mens jeg sang og oplevede ventilatorens bas-frekvens som dronetone.

Jeg begyndte da at blive opmærksom på små musikalske motiver, som dukkede op for mit indre øre, når jeg kombinerede intuitiv sang og meditativ fordybelse i teksten.

 

Siden overførte jeg metoden på andet overleveret materiale. Den virkede.

Så efter indre arbejde skynder jeg mig at skrive motiverne ned på noder og komponerer siden ud fra dem. En slags bevidstheds-arkæologi, som er en kompositorisk vej for mig.

 

MUSIKKEN TIL 'VISION OF ENOCH'

Det er musik til Enochs gengivelse af, hvad han så og hørte på "forklarelsens bjerg". Fire satser folder sig ud af ventilator-motivet til den gennemgående tekstlinje: 

 

"Be still know I am God".

 

Denne essæiske skriftrulletekst (gen)fandt linguisten Edmond B. Székely i Vatikanets hemmelige arkiver i 1920'rne. Hans fine oversættelse nr.2, som hans enke Norma Székely fortæller, hun renskrev i sommeren 1972, gennemskriver i poetisk form kredsløbet af fortid-nutid-fremtid og stilheden inde bag ved.

 

I forbindelse med udgivelsen af Music for the Mysteries 1.CD 'The Seven Natures' i 2009 fik jeg forbindelse med enken efter Edmond Bordeaux Székely. Hans omfattende forfatterskab og oversættelser fra aramæisk, hebraisk, græsk, latin mm har gjort et væld af skriftrulletekster tilgængelige. Mrs Norma "Swallow" Székely fortsatte arbejdet, så de mange skrifter har kunnet bestilles fra International Biogenic Society*.

 

I første omgang var jeg blot "faldet" over 'Vision of Enoch' og skrev musikken - for senere at blive klar over, hvor teksten egentlig stammer fra.

 

Nogle år forinden var jeg stødt på den engelske digter George Herberts metafysiske poesi fra slutningen af 1500-tallet. Jeg satte i 2005 to af hans digte i musik for kor, violin, kontrabas og orgel. Først digtet "Peace", som jeg havde fundet i samme antologi som "The Sevenfold Peace", en tekst jeg år forinden havde oversat til dansk og brugt som forlæg for en kirkekoncert - uden at vide, at den tekst stammede fra Székely's arbejde med manuskripterne fundet i Vatikanet og således tæt forbundet med "Vision of Enoch". Herbert's 'Peace' og den fyrste, han taler om dvæler i Salem, er den samme dybe fred, som de essæiske engle-affirmationer gennem ugens syv dage åbner for, og som er tråden i den indre bøn i Enochs vision. 'Vær stille, vid jeg er Gud'.

 

 

INSPIRATIONER - FLERE VÆRKER TIL OVERLEVERING

 

Mit samarbejde med forfatteren Mike Harris (UK) blev indledt i sommeren 07, hvor jeg var på 3 ugers skriveophold i det nordlige Wales.

Mike Harris skriver på baggrund af livslang fordybelse i vestlig mysterietradition, bl.a. i walisiske barders digtning. Ad den vej har han afdækket, at disse vise digtere fra det, som misvisende kaldes "The Dark Ages", var særdeles fortrolige med både jødisk-kristen og keltisk før-kristen arv. En arv som også Norden har del i, med Gundestrupkarret som storslået eksempel - i Nationalmuseets nye oldtidsafdeling i København har karret fået sit eget rum og er hele besøget værd.

 

'THE SEVEN NATURES'

I musikværket 'The Seven Natures', som jeg skrev hen over sommeren og efteråret 2007, indgår to tekster. Den ene stammer fra en anden essæisk skriftrulle, den såkaldte Enochs Bog/ Book of the Secrets of Enoch, genfundet i det 20.årh., med en skabelsesberetning hvor et af kapitlerne taler om menneskets syv naturer.

Den anden tekst er fra et ritualmanus, forfattet af Mike Harris på baggrund af den keltiske overlevering i de bardiske digte om syv porte til 'the otherworld', den indre verden, menneskets indre natur.

 

Der er mere end tusind år imellem de skrifter, og flere tusind kilometer mellem de steder, de er nedfældet. Men de beskriver den samme essens.

 

'MELANGELL'

Den er ligeledes essensen i mystikeren Melangells, Honningenglens vidnesbyrd: ' Alt er tilgivet, før det nogensinde begyndte.' Mens jeg var i Wales i 2007, viste Mike Harris mig sit Melangell-manus fra 1989. Jeg vidste med det samme, at jeg på sigt gerne ville sætte den tekst i musik.
 
I efteråret 2009 blev samarbejdet med Mike Harris udvidet til at omfatte biledkunstner Alison Michell. Alison og jeg mødtes igennem det næste års tid og skiftedes til at læse Melangell-teksten op for hinanden, så den ene kunne visualisere, mens den anden læste. Vi arbejdede samtidig parallelt med hver sin udtryksform - jeg med musikken, hun med ruminstallationen og dens billedværker til Melangell som totalkunstværk i 2011. Melangell-værket har sit eget opslag her på siden - læs mere...

 

'SUITE FOR POEMS BY GEORGE HERBERT'

I 2010, sideløbende med arbejdet på Melangell-musikken, arbejdede jeg også videre med George Herbert' poesi, som han skrev i begyndelsen af 1600-tallet. Det er mystikerens erfaring, der taler gennem digtene - kristen mystik.
Bestillingsværket 'Suite for Poems by George Herbert' (2010) rummer itonesættelse af fem af hans digte: 'Love', 'Redemption', 'Joseph's Coat, 'The Dawning', 'Heaven'.

 

I 2015 omarbejdede jeg 'Peace' og skrev en 5-stemmig sats for lige stemmer (*Sweet Peace, fra 2015). Samme år arbejdede jeg videre med et melodisk motiv fra 'The Dawning' og skrev en duo for 2 violiner, ' The New Dawning'.

 

'THE RETURN OF DAME HEURODIS FROM THE OTHERWORLD''

I 2013 bestilte duoen Sven-Ingvart Mikkelsen & Jens Rømer et værk hos mig for deres sjældne besætning orgel og det bretonske blæseinstrument BOMBARDE.
Jeg valgte at gøre et magisk digt fra bombardens hjemland til underliggende fortælling for musikken. Middelalderens bretonske skjalde omplantede det græske sagn om Orfeus og Eurydike til deres keltiske univers. Her er underverdenen "The Land of Fairye", elvernes rige, og myten om den uovertrufne harpespiller Orfeo/Sir Orfew ender lykkeligt, så han får sin elskede dronning tilbage; dog først efter ti års prøvelser...

Sir Orfew finder sin dronning Heurodis hos King of Fairy, og fordi han, Orfew spiller så smukt for elverkongen, får han lov at vælge belønning. Modvilligt må King of Fairy af med Heurodis, som han ti år forinden hentede ned i underverdenen.


Det oprindelige bretonske digt findes i dag kun på engelsk, i ét manuskript som kendes som 'The Auchinleck Manus' fra ca 1330 og som er et af National Library of Scotland's største skatte. Det tilhører genren af magiske ballader, som de britiske øers folkelige overlevering er rig på.
I musikværket brugte jeg den bretonske balladetekst som underliggende fortælling og lagde hovedvægten på den del, hvor Sir Orfew
genkender sin tabte elskede i Fairy-kongens følge og får hende med tilbage til det hof, han selv har været væk fra i så mange år.
Musikkens temaer, herunder en balladelignende melodi til sidste afsnit, opstod ud af fordybelsen i digtets magiske univers.

 

'FINDING CONSORTS'

Inden for magi og mystik antyder consort en usynlig partner. I tidlig musik betegner consort derimod et ensemble. I et broken consort er det instrumenter af forskellig type, fx blæsere og strengeinstrumenter. I værket FINDING CONSORTS fra 2019 har jeg leget med disse dobbelttydigheder:

 

I walisisk-keltisk mytologi optræder et magisk spillebræt. En slags magisk skak kaldet Gwyddbwyll ['ɡwɨ̞ðbʊɨ̯ɬ]. Spillepladen er dobbeltsidet, oversiden er rød og hvid og refererer til den ydre verden; den spilles af et menneske. Den anden side er hvid og rød og vender nedad. Denne skjulte side af brættet spilles af en usynlig skikkelse fra den indre verden - 'the world of fairy'. Skikkelsen er af modsat køn, polaritet er nøgleordet til spillets formål. Spillernes træk på brættet skal bringe de to verdeners kræfter, elvernes og menneskenes, på bølgelængde.

thumb

Jeg forestillede mig musikken udspille sig på et Gwyddbwyll bræt. Åbningsmotivet dukkede op, da jeg fordybede mig i opgaven og lyttede efter det første træk på spillebrættet. Resten af værket er enten udledt af disse 6 første toner (i viola da gamba), eller den er kalden og respons på det, i et eller to instrumenter ad gangen. Spillernes og tilhørernes oplevelse må afgøre, om partnerne i dette spil forbliver skjulte eller træder frem, om ikke synlige, så hørbart genkendelige.

FINDING CONSORTS blev bestilt af festivalen Lübecker Lauten Lust til et broken consort af zink, barokviolin, viola da gamba og theorbo (en slags lut med ekstra lange basstrenge).

 

 

FLERE MENINGSFULDE TILFÆLDE

 

Et sjovt eksempel på meningsfulde tilfælde udspillede sig, da Music for the Mysteries indspillede CD i Kongegården i Korsør. Musiksalen ligger over et kunstgalleri.

Den vagthavende i galleriet på vores første optagedag fortalte ved dagens slutning, at hun igen og igen var kommet til at tænke på Ringenes Herre, mens hun hørte os spille.
Den første dag havde været helliget indspilning af The Seven Natures. En del af det værk er skrevet til Mike Harris' gendigtning af, hvad overleveringerne fortæller om forholdet mellem indre og ydre, mellem fairy og menneskenes verden.
Mike Harris har i mange år boet i det sydlige Snowdonia, hvor mangt og meget i de keltisk-arthurianske overleveringer udspiller sig, og hvor også Tolkien skrev store dele af Ringenes Herre. Det gjorde han, Tolkien, i en hytte i det

foto

fortryllende skovklædte højland nordvest for bjerget Cadair Idris. Tilfældet ville, at musikken til The Seven Natures skulle opstå i selvsamme område. Hanne påbegyndte kompositionen, da hun i juni-juli 2007 opholdt sig i den del af Wales. I Korsør året efter var der så en anden, der fik mindelser, da hun uforvarende hørte musikken for første gang.

 

foto

 

Tekster der indgår i Music for the Mysteries' koncerter:

uddrag af Mike Harris: The Testimony of Melangell © 1989. Ritual-manus baseret på walisisk legende om den keltiske/ tidligt kristne helgeninde, hvis navn betyder "Honning-engel".

Enochs Bog, kap.XXX,11 - skriftrulletekst fundet i grotterne ved Qumran nær Det Døde Hav ca.1947.

uddrag af Mike Harris: The Arthurian Formulae © 2000. Ritual-manus baseret på keltisk overlevering.

Henry Scott Holland (1847-1918) / Aurelius Augustinus (355-430): La Morte non è niente ( Døden er intet )

uddrag af Vision of Enoch fra The Essene Gospel of Peace Book 2/ Det essæiske fredsevangelium, 2.Bog,
skriftrulletekst fundet i Vatikanet i 1920'erne og oversat fra aramæisk af Edmond B. Székely (1900-1979) *

liturgiske tekster fra Graduale Romanum, 1100-tallet:
Angeli, archangeli og Dum sacrum mysterium

Tam Lin - skotsk ballade, i hvilken Tam Lin, den skønneste ridder, udfries af sit 7-årige ophold hos the Queen of Fairy, takket være unge Janet, som ikke frygtede ham trods alle advarslerne om at holde sig langt væk fra brønden i Carteraugh...

 

*) Hanne Tofte Jespersen's brug af Dr.Székely's oversættelse er med tilladelse fra Mrs Norma B.Székely og International Biogenic Society (I.B.S.)
som har ophavsret til og fortsætter Székelys omfattende arbejde.

Székelys forfatterskab omfatter mere end 80 bøger, der alle - incl. The Esssene Gospel of Peace vol.1-4 - kan bestilles fra:
International Biogenic Society, P.O.Box 849, Nelson, B.C. Canada V1L 6A5

til toppen